• Kinh doanh
  • Chứng khoán An Thành bị phạt 20 triệu đồng

Chứng khoán An Thành bị phạt 20 triệu đồng

Ngày 21/9/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành.

Chứng khoán An Thành bị phạt 20 triệu đồng

Nguyên nhân mà SSC đưa ra là công ty này đã không lưu giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh đặt lệnh, vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 8, Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm của công ty là 20 triệu đồng và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.