• Chia sẻ
  • Chi phí kiểm định nồi hơi quá đắt

Chi phí kiểm định nồi hơi quá đắt

Sau khi tìm hiểu các thông tin về giá dịch vụ cho kiểm định ở nồi hơi, một số đơn vị cho rằng con số này là quá đắt, nằm ngoài khả năng tài chính mà người ta có thể sẵn sàng chi trả.

 

Có lẽ với nhiều doanh nghiệp nhỏ lẽ, để kiểm định nồi hơi đang khá khó khăn so với số lượng tài chính quá hạn hẹp.

Với nhiều doanh nghiệp lớn thì việc bỏ ra vài chục triệu để kiểm định an toàn nồi hơi không là vấn đề quá lớn, nhưng với nhiều doanh nghiệp nhỏ việc xoay vốn đầu tư chậm và nhỏ lẻ, bỏ ra một khoản tiên lớn để được sử dụng dịch vụ kiểm định an toàn là một điều khó khăn.

Với mức chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu là mức chi phí được coi là hợp lí với nhưng doanh nghiệp lớn, họ có thể bỏ tiền ra để đầu tư vào các dự án lơn có quy mô vài chục tỉ và không mây quan tâm đến giá trị của chi phí kiểm định nồi hơi. Nhưng những doanh nghiệp nhỏ lẻ, mức đầu tư của họ rất thấp, họ chỉ kinh doanh, sản xuất những mặt hàng đơn giản, mức xoay vòng vốn trên thị trường lại rất chậm, họ không có đủ khả năng để có thể kiểm định nồi hơi an toàn theo định kì với mức chi phí khá cao so với quỹ tài chính của họ.

Hơn nữa, hiện nay, nước ta các doanh nghiệp nhỏ, lẻ không phải là ít. Các doanh nghiệp nhỏ lẻ mọc lên đầy rấy, họ sản xuất các loại hàng hóa khác nhau, sử dụng các loại công cụ trang thiết bị còn khá hạn chế, thô sơ, ngay cả nồi hơi cũng chưa chắc có chất lượng tốt, vậy nên việc kiểm định an toàn máy móc đặc biệt là kiểm định nồi hơi là điều nhất thiết phải làm. Nhưng số vốn họ có, không muốn chi trả cho việc kiểm định nồi hơi, nhiều công ti, doanh nghiệp đã trốn tránh việc kiểm định nồi hơi an toàn theo định kì để tiết kiệm một khoản chi phí. Nhiều doanh nghiệp còn cảm thấy kiểm định nồi hơi là không cần thiết vì, nồi hơi của họ có công suất nhỏ, giả sử có diễn ra cháy, nổ chắc cũng không ảnh hưởng đến ai, vậy nên họ quyết định không tiến hành kiểm định nồi hơi luôn. Nhưng đến khi có những sự cố đáng tiếc xảy ra lại vô cùng trách chính mình.

Như vậy, có thể thấy, với những doanh nghiệp nhỏ lẻ, chi phí kiểm định nồi hơi là khá đắt và họ không cảm thấy đây là mức phí hợp lí.