• Chia sẻ
  • Các quy định và điều kiện để việt kiều thành lập công ty

Các quy định và điều kiện để việt kiều thành lập công ty

Hiện nay, việt kiều thành lập công ty không còn là vấn đề quá khó khăn như trước kia. Vậy việc thành lập công ty áp dụng đối với việt kiều tại Việt nam là như thế nào. Các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin nhé !

Việt kiều có được thành lập công ty không bạn cùng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Kế toán Sài Gòn điểm qua những thông tin sau để có câu trả lời nhé.

Theo Điều 9 của Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007, Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của bộ Luật Doanh nghiệp tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt địa điểm đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc vào đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của bộ Luật Doanh nghiệp thì đều có quyền tham gia và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của bộ Luật Doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc là một hộ kinh doanh cá thể hoặc làm thành viên hợp danh trong một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc là hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân thành viên hợp danh đều có quyền thành lập, tham gia thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần (cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc là hộ kinh doanh không được thành lập, hoặc tham gia thành lập công ty hợp danh. Cá nhân là thành viên hợp danh không được thành lập, hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp tư nhân).

thành lập doanh nghiệp

Tổ chức,hoặc cá nhân người nước ngoài, việt kiều thành lập công ty;tại Việt Nam được thực hiện như sau:

– Trường hợp việt kiều thành lập công tycó sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hơn 49% vốn điều lệ thì cần phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn liền với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của luậtpháp về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gọi tắt là Giấy chứng nhận đầu tư);

– Trường hợp việt kiều thành lập công ty có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ thì việc thành lập doanh nghiệpđược  thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (gọi tắt là Nghị định số 88/2006/NĐ-CP). Việc đăng ký đầu tư trong các trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với các dự án đầu tư trong nước.

Như vậy, việt kiều thành lập công ty có thể liên hệ phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư về nơi dự định đặt trụ sở công ty để được xem xét, và giải quyết.