• Chia sẻ
  • Các bước tiến hành kiểm định cần trục trong công nghiệp

Các bước tiến hành kiểm định cần trục trong công nghiệp

Kiểm định cần trục cần được làm theo các bước quy định rõ ràng, từ kiểm tra kỹ thuật bên ngoài cho đến những kỹ thuật bên trong. Trong quá trình kiểm định cần có sự có mặt của các bên liên quan được tiến hành an toàn và cẩn thận theo các bước.

Kiểm định cần trục đầu tiên cần kiểm tra kỹ thuật bên ngoài cần trục. Kiểm tra các vị trí mặt bằng đặt thiết bi hàng rào bảo vệ, các khoảng cách chướng ngại vật, sự đồng bộ của các bộ phận chi tiết, kiểm tra các thông số kỹ thuật trên cần trục. Xem xét lần lượt kết cấu kim loại của thiết bị nâng, các mối hàn chịu lực quan trọng, những mối ghép bulong, mâm quay với khung đứng. Cáp và bộ phận cố định của cáp, các thiết bị an toàn  hận phanh, nâng cần hạ cần trục nếu cần.

Kiểm tra kỹ thuật bên trong bằng cách thử không tải với các cơ cấu và hệ thống, cơ cấu năng hạ móc, hạ cần có gì thay đổi, lúc di chuyển có bình thường hay còn khó khăn. Thiết bi an toàn khống chế nâng hạ cần hạ móc, hệ thống hạn chế quá tải các vị trí. Thử hãm phanh, hãm cơ cấu năng cần và hạ cần, thử điều khiển di chuyển lên xuống theo đúng ý có được không, các thiết bị điều khiển, chiếu sáng. Tín hiệu âm báo của cần trục còn sử dụng tốt. Các phép thử phải thực hiện ít nhất là ba lần, và mỗi lần phải theo dõi quan sát kỹ trạng thái của cần trục khi kiểm định cần trục.

Các kiểm định được thực hiện xong, sẽ được đánh giá vè xem xét kết quả, đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị trong lúc thử hoạt động phải đúng thông số, tính năng thiết kế và đáp ứng các quy định của bộ an toàn lao động. Lưu ý trong quá trình kiểm định, không được sử dụng những mẫu thử quá trọng tải so ới trọng tải của trục và phải đáp ứng đúng quy tắc an toàn bảo hộ trong lao động, không được làm sơ sài mang tính chất chống đối cấp quản lý.