• Chia sẻ
  • Các bước thực hiện của quy trình kiểm định cầu trục

Các bước thực hiện của quy trình kiểm định cầu trục

Xây dựng riêng một quy trình kiểm định cho cầu trục là việc mà các đơn vị cần làm, bao gồm nhiều bước thực hiện. Nhưng trên hết, nó cần đảm bảo được các yếu tố về sự chuyên nghiệp, rõ ràng để mang lại hiệu quả tốt nhất.

 

Kiểm định cầu trục là một hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật theo định kì được quy định sẵn. Việc này sẽ giúp cho người sử dụng an tâm hơn về sự an toàn cũng như công suất hoạt động của loại thiết bị nâng hạ này.

Các bước tiến hành kiểm định là một trong những điều quan trọng nhất mà bộ phận kiểm định cần tuân thủ. Đây là nền tảng cho tính chính xác của hoạt động kiểm định. Đảm bảo cho kết quả của quá trình kiểm định cầu trục theo định kì được chính xác nhất có thể.

Các bước kiểm định đã được quy định rõ ràng và yêu cầu nghiêm ngặt. Người làm công tác kiểm định phải tuân theo cũng như nơi cần kiểm định phải cung cấp đầy đủ sự thuận tiện cho họ để việc kiểm định được suôn sẽ. Các bước ấy bao gồm:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải.

- Các chế độ thử tải- Phương pháp thử.

- Xử lý kết quả kiểm định.

Còn có việc các bước tiến hành trên phải được thựuc hiện theo trình tự rõ ràng. Chúng chỉ được tiếp tục khi bước tiến hành trước đó được thông qua. Việc ghi chép lại cũng rất quan trọng. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Chính vì các quy định trên mà hiện nay, công cuộc kiểm tra kỹ thuật định kỳ của các công ty kiểm định rất nghiêm ngặt. Chỉ cần có sự sai sót hay lơ là trong kiểm định liền bị các cơ quan chức năng “sờ gáy”. Và tất nhiên, việc xử phạt là không thể tránh khỏi. Nhưng bên cạnh đó, nếu không thực hiện theo quy định trình tự thì sự chính xác của việc kiểm định sẽ không được công nhận, cũng như tính an toàn sẽ không được đảm bảo. Việc kiểm định qua loa sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị, rất nguy hiểm cho người dùng.