• Hỏi đáp
  • Cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp hay không?

Cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp hay không?

Có khách hàng đa gửi đến chúng tôi câu hỏi rằng: “Liệu cá nhân có quyền được thành lập doanh nghiệp hay không?”. Để giải đáp thắc mắc cho vị khách hàng này cũng như bạn đọc chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một vài thông tin dưới đây.

 

Đầu tiên chúng tôi có thể khẳng định rằng việc cá nhân đứng ra thành lập doanh nghiệp là quyền của công dân và quyền này được quy định tại luật doanh nghiệp tư nhân 1990 cũng như luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mà mức vốn không thấp hơn mức vốn pháp định, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Mọi cá nhân đều có quyền thành lập một công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên chỉ cần cá nhân lên tiếng mở một công ty, doanh nghiệp thì tự tiện mở mà phải trải qua một quy trình pháp luật, thủ tục hành chính nghiêm ngặt. Tức cá nhân muốn đăng kí một doanh nghiệp tư nhân thì cần phải nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đến Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền để được cấp giấy phép theo quy định.

Trong đơn phải ghi rõ: họ, tên, tuổi và địa chỉ thường trú của chủ doanh nghiệp; trụ sở dự định của chủ doanh nghiệp; mục tiêu ngành nghề kinh doanh cụ thể; vốn đầu tư ban đầu, trong đó cần ghi rõ phần vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, tài sản bằng hiện vật; kết hợp với đó là biện pháp bảo vệ môi trường khi kinh doanh.

Do đó, cần hiểu rằng việc thành lập một doanh nghiệp là quyền của công dân. Mọi cá nhân đều có quyền đăng kí hoặc mở doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các yêu cầu mà luật quy định. Trong các yêu cầu đó, thì cần đảm bảo rằng, chủ doanh nghiệp là người đang không chịu truy tố hình sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu là người có tiền án, tiền sự thì trong thời gian đăng kí thành lập phải đảm bảo rằng người đó đã được xóa án tính. Đó là những điều kiện kèm theo để đảm bảo việc mở một doanh nghiệp đúng Luật định.