• Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội, y tế thất nghiệp năm 2016

Bảo hiểm xã hội, y tế thất nghiệp năm 2016

Bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp năm 2016 dành cho những đối tượng nào, và có mức đóng phí ra sao, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp năm 2016

Đối với bảo hiểm xã hội, y tế thất nghiệp năm 2016 sẽ bao gồm những đối tượng sau đây :

-  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong thời hạn từ 3 tháng trở lên.

-  Những hợp đồng lao động, làm việc trong trường hợp không xác định thời hạn, có xác định thời hạn theo quy định của pháp luật có thời hạn từ  3 tháng trở lên tại  các, doanh nghiệp,  hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hay hoạt động theo Luật hợp tác xã.

Những đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cần tìm hiểu kỹ lưỡng về mục đích, quyền lợi, chế độ cũng như thời gian đóng của mình để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. Đồng thời cũng cần xem xét đến những mức hưởng lương hay phụ cấp mình nhận được để xem xét việc có nên thực sự cần đóng hay không.

Mức lương và phụ cấp bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp năm 2016

Mức phí đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016 theo như pháp luật quy định được tính như sau :

* Đối với người sử dụng lao động:

Mức phí BHXH : 18%
Mức phí BHTN : 1%
Mức phí BHYT : 3%

* Đối với người lao động:

Mức phí BHXH : 8%
Mức phí BHTN : 1%
Mức phí BHYT : 1.5%

Mức lương để người lao động có thể căn cứ đóng bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp năm 2016 được quy định trong điều 89 khoản 2 của Luật bảo hiểm xã hội: người lao động đóng bảo hiểm xã hội sẽ đóng theo chế độ tiền lương chính là  mức lương và phụ cấp lương được ghi trên hợp đồng lao động do người sử dụng lao động quy định.

Phụ cấp lương khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016 theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 bao gồm:

-  Phụ cấp chức vụ, hay chức danh.

-  Phụ cấp công, trách nhiệm công việc.

-  Phụ cấp nặng nhọc, những nguy hiểm trong quá trình làm việc.

-  Phụ cấp công tác thâm niên.

-  Phụ cấp tại khu vực.

-  Phụ cấp tính lưu động.

-  Phụ cấp tính thu hút.

-  Phụ cấp tính chất tương tự.

Trên đây là đối tượng và những mức lương, trợ cấp khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu hơn được về quyền lợi được đóng bảo hiểm của mình khi làm việc tại các doanh nghiệp, cũng như cung cấp những thông tin mới nhất cho các nhân viên nhân sự tại công ty. Dịch vụ bảo hiểm xã hội của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ bạn thực hiện các thủ tục với bảo hiểm xã hội. Hãy gọi ngay cho chúng tôi ngay để được tư vấn chi tiết.