• Kinh doanh
  • Bán SPM, SBS lãi trên 5 tỷ đồng

Bán SPM, SBS lãi trên 5 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn CTCP SPM (mã SPM – HOSE).

Theo đó, SBS đã bán hết toàn bộ 1.015.140 cổ phiếu SPM đang nắm giữ, tương đương 7,251% vốn điều lệ SPM, Qua đó, SBS không còn nắm cổ phiếu SPM nào và cũng không còn là cổ đông lớn của SPM.

Giao dịch được thực hiện vào ngày 13/12. Tại phiên này, có 1.015.140 cổ phiếu SPM được giao dịch thỏa thuận với giá trị hơn 28,3 tỷ đồng, trùng khớp với số cổ phiếu mà SBS thực hiện bán.

Được biết, SBS mua số cổ phiếu này vào ngày 17/9 qua hình thức thỏa thuận, trị giá 23,2 tỷ đồng. Như vậy, SBS đã lãi hơn 5 tỷ đồng sau khoảng 3 tháng nắm giữ mã SPM.

Đáng chú ý, số cổ phiếu SBS mua vào ngày 17/9 đúng bằng số cổ phiếu mà ông Đào Hữu Hoàng, Chủ tịch SPM đã bán thỏa thuận trong cùng ngày. Nhiều khả năng SBS và ông Đào Hữu Hoàng giao dịch thỏa thuận cho nhau. Trong khi đó, ông Hoàng đã “quên” không đăng ký giao dịch trước đó và đã bị HOSE nhắc nhở.

Quay trở lại, trước khi SBS công bố việc bán hết cổ phiếu SPM, ông Hoàng đã tiếp tục đăng ký mua vào 1,1 triệu cổ phiếu SPM. Thời gian dự kiến thực hiện từ 5/12 đến 30/12, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ hơn 4,35 triệu đơn vị, tỷ lệ 31,08% vốn, lên tới trên 5,45 triệu đơn vị, tỷ lệ 38,93% vốn. Trước đó, từ 31/10 đến 29/11, ông Hoàng đã đăng ký mua lượng cổ phiếu trên nhưng không thành công do chưa thỏa thuận được với bên bán.