• Kinh doanh
  • Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam ngày càng nhiều, nhưng không phải ai cũng có quyền để thành lập một doanh nghiệp cho riêng mình. Vậy ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Hiện nay tại Việt Nam ngoài sự phát triển mạnh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể thì doanh nghiệp tư nhân cũng ngày càng nhiều. Sự phát triển của xã hội và kinh tế đã thúc đẩy nhiều cá thành tự mình đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân để có bước đi mới trong cuộc sống. Tại Việt Nam nhà nước đưa ra những quy định cụ thể về việc thành lập một doanh nghiệp tư nhân nào đó, quy định về quyền, điều kiện để một các nhân có thể tự thành lập doanh nghiệp. Khi muốn thành lập một doanh nghiệp cho mình, mỗi cá nhân nên tìm hiểu trước tiên về quy định “ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?”.

Quy định ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân:

- Tất cả cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

- Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân nếu không nằm trong những phạm vi sau đây tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Các cá nhân, tổ chức liên quan đến các bộ phận, cơ quan thuộc về nhà nước đều không được thành lập doanh nghiệp tư nhân.

+ Những cá nhân chưa đủ tuổi vị thành niên, hạn chế hành vi dân sự, người đang chấp hành hình phạt tù và các đối tượng theo quy định của pháp luật về phá sản sẽ không được thành lập doanh nghiệp tư nhân.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Hồ sơ đang ký thành lập doanh nghiệp tư nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp để gửi lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến cá nhân đứng tên doanh nghiệp được chứng thực hợp pháp theo quy định tại Nghị định.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phù hợp theo quy định do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao hợp lệ có chứng thực giấy phép hành nghề theo quy định.

Khách hàng đang có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân nhưng không hiểu biết gì về lĩnh vực này, quy định về việc ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của Kế toán Sài Gòn sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng.