• Chia sẻ
  • 13 phương tiện, thiết bị quạt công nghiệp tiết kiệm năng lượng được mua sắm đối với cơ quan nhà nước

13 phương tiện, thiết bị quạt công nghiệp tiết kiệm năng lượng được mua sắm đối với cơ quan nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm quạt công nghiệp đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

 Theo đó, có 13 phương tiện, thiết bị quạt công nghiệp tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm áp dụng đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gồm: Đèn huỳnh quang compact, đèn ống huỳnh quang thẳng, chấn lưu dùng cho đèn huỳnh quang, quạt công nghiệp, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy biến áp phân phối, thiết bị chiếu sáng công cộng, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, máy thu hình, màn hình máy tính, máy in và máy photocopy.

Danh mục phương tiện, thiết bị quạt công nghiệp tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và trình độ khoa học và công nghệ của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi mua sắm các phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục trên phải mua sắm quạt công nghiệp các phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng loại Nhãn xác nhận (Nhãn Ngôi sao năng lượng) hoặc Nhãn so sánh đạt cấp hiệu suất năng lượng 5 sao.

Các phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm thực hiện từ ngày 01/01/2013.