Trang chủ » PetroVietnam công bố bộ chỉ số PVN - Index

PetroVietnam công bố bộ chỉ số PVN - Index

(Ngày đăng: 09-08-2014 06:10:20)
icon facebook   icon google plus  
Ngày 3/8, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) công bố Bộ chỉ số PVN - Index. VN - Index chính thức ra mắt, phản ánh diễn biến giá cổ phiếu và tình hình hoạt động của 32 doanh nghiệp trong ngành dầu khí.

Chủ tịch UBCK Vũ Bằng tại lễ ra mắt bộ chỉ số PVN - Index.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hiện có 32 doanh nghiệp thành viên niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, chiếm 14,3% vốn hóa toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ chỉ số PVN - Index được chia làm 3 nhóm chính: nhóm chỉ số đại diện, nhóm chỉ số đầu tư và nhóm chỉ số ngành. Theo đó, nhóm chỉ số đại diện bao gồm tất cả các công ty niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên 3 sàn chứng khoán Hà Nội, Hồ Chí Minh và UpCOM.

Nhóm chỉ số đầu tư, cụ thể là PVN10, bao gồm 10 công ty đứng đầu về giá trị vốn hóa, có điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu tự do giao dịch và tính thanh khoản.

Nhóm chỉ số ngành trong PVN-Index được phân ngành theo tiêu chuẩn quốc tế ICB do Công ty FTSE - Anh quốc phát triển. Tiêu chuẩn phân ngành này hiện đang được áp dụng rộng rãi cho nhiều Chỉ số ngành trên thế giới.

Tập đoàn Dầu khí cho biết: Tất cả các chỉ số trong 3 nhóm chỉ số chính nêu trên đều được tính toán theo hai phương pháp: chỉ số giá và chỉ số lợi nhuận nhằm phục vụ cho các đối tượng nhà đầu tư khác nhau. Ngoài ra, PVN - Index được quy đổi theo 4 loại tiền tệ phổ biến: USD, EUR, JPY và VND, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài xác định chính xác lợi nhuận.

Theo khẳng định của PetroVietnam, PVN - Index là bộ chỉ số chứng khoán đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như: được tính theo cuối ngày và thời gian thực; được tính theo tổng lợi nhuận và giá cổ phiếu; được quy đổi theo các loại tiền tệ phổ biến; có sự điều chỉnh để tỷ trọng mỗi cổ phiếu không chiếm quá 15% trong mỗi chỉ số - nhằm làm giảm ảnh hưởng quá mức của các cổ phiếu lớn…