Trang chủ » Oằn lưng trả lãi vay, Đồng Tâm Group lỗ hơn 190 tỷ đồng

Oằn lưng trả lãi vay, Đồng Tâm Group lỗ hơn 190 tỷ đồng

(Ngày đăng: 10-08-2012 03:24:35)
icon facebook   icon google plus  
Trong khi thị trường bất động sản chưa khởi sắc, Đồng Tâm lại đang 'cõng' các khoản vay nợ lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Sau khi năm 2012 đã đi qua được gần 2/3 thời gian, Đồng Tâm Group của bầu Thắng (tức ông Võ Quốc Thắng) mới công bố kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch cho năm.

Kết quả công bố khá bất ngờ khi công ty báo lỗ sau thuế 191 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đặt ra là lãi 78 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2009-2011 và kế hoạch 2012 của Đồng Tâm. Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2010, Đồng Tâm đặt mục tiêu lãi sau thuế 200 tỷ đồng nhưng chỉ đạt 33 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản ảm đạm, nhiều dự án bị dừng/giãn tiến độ trong năm vừa qua đã tác động trực tiếp đến những doanh nghiệp vật liệu xây dựng như Đồng Tâm.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thua lỗ là do chi phí tài chính tăng vọt từ 102 tỷ lên 226 tỷ đồng.

Việc lỗ một phần do doanh thu chỉ đạt 1.089 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch. Do thị trường bất động sản đóng băng nên doanh thu bất động sản của Đồng Tâm Group không đạt được kế hoạch như đã dự kiến.

Trong tình hình không có nguồn thu từ bất động sản trong khi Đồng Tâm Group phải trả các khoản nợ và lãi vay đến hạn cho các khoản đầu tư rất lớn trước đó. Đến cuối năm 2011, nợ phải trả của Đồng Tâm là hơn 2.450 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng tài sản. Trong đó, vay ngắn hạn là 1.500 tỷ đồng; vay nợ dài hạn là 444 tỷ đồng.

Trong báo thường niên, Đồng Tâm cho biết: ban điều hành phải quyết định tạm thời cơ cấu lại nguồn vốn tài trợ, dùng các nguồn vốn tín dụng ngắn hạn (dưới 01 năm) được ngân hàng hỗ trợ để trang trải các khoản nợ gốc, lãi vay phải trả và chi phí hoạt động cho các dự án bất động sản trong giai đoạn khó khăn này.
Khoản chi phí lãi vay phát sinh này được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ, thay vì được vốn hóa vào giá thành thành phẩm bất động sản như các nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn khác.

Sức cầu của thị trường giảm dần, sản lượng sản xuất giảm cùng với giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào liên tục biến động tăng đã làm cho giá thành sản phẩm tăng cao, trong khi chưa thể tăng giá sản phẩm bán ra trong tình hình lạm phát tăng cao.

Với kết quả này, vốn chủ sở hữu của DTG tại thời điểm 31/12/2011 chỉ còn 489 tỷ đồng, thấp hơn vốn điều lệ (681 tỷ đồng).

Đồng Tâm đặt kế hoạch 1.200 tỷ đồng doanh thu và 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cơ cấu doanh thu của Đồng Tâm năm 2011 (vòng ngoài) và năm 2010 (vòng trong)

Cơ cấu cổ đông củacông ty cổ phần Đồng Tâm.

Công ty cổ phần Đồng Tâm (DTG) có trụ sở chính tại Long An là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng như gạch men, gạch granite, gạch bông, ngói, cửa nhựa, sơn và sự vệ sinh.