Trang chủ » Công ty chứng khoán của bầu Thụy mạnh tay chi tiêu

Công ty chứng khoán của bầu Thụy mạnh tay chi tiêu

(Ngày đăng: 09-08-2014 06:11:37)
icon facebook   icon google plus  
6 tháng năm 2011, chi phí kinh doanh của Chứng khoán Xuân Thành là gần 26 tỷ, nhưng qua nửa năm nay đã lên tới hơn 231 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán Xuân Thành (VIX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II. Theo đó, doanh thu gần 24,3 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước hơn 7 tỷ; lợi nhuận sau thuế 9,1 tỷ, cao hơn 3 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.


Chứng khoán Xuân Thành lãi 9,1 tỷ quý II

Tuy nhiên, nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh của VIX, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn (11,2 tỷ đồng) và hoạt động kinh doanh khác (11,76 tỷ đồng). Các hoạt động chính của một công ty chứng khoán như môi giới, tư vấn, lưu ký đều rất thấp, lần lượt là 1 tỷ, 84 triệu và 172 triệu đồng.


 

Bên cạnh đó, 6 tháng, xét về dòng tiền, mặc dù tiền thu từ hoạt động kinh doanh của VIX tăng gấp 3 lần so với năm ngoái (từ 33,4 tỷ lên 110 tỷ đồng) nhưng tiền chi cho hoạt động kinh doanh còn tăng mạnh hơn, gấp 9 lần (từ khoảng 26 tỷ lên trên 231,5 tỷ đồng). Điều này dẫn tới lưu chuyển tiền thuần về hoạt động kinh doanh rất yếu, từ lãi 131 tỷ trong 6 tháng năm ngoái, đến lỗ gần 84 tỷ đồng nửa đầu năm nay.

Thêm vào đó, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư mặc dù dương khoảng 18 tỷ, nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái (91,6 tỷ), con số chỉ bằng một phần năm. Do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư đều có kết quả thấp, nên lưu chuyển tiền thuần 6 tháng của VIX là âm hơn 62 tỷ đồng, năm ngoái con số này gần 223 tỷ đồng.

Xét về lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Xuân Thành, con số lãi 9,1 tỷ đồng, mặc dù cao hơn cùng kỳ năm ngoái 2,2 tỷ đồng, nhưng thấp hơn quý I khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thừa nhận kết quả kinh doanh quý II/2012 của VIX chưa được như kỳ vọng, tuy nhiên lãnh đạo Xuân Thành cho rằng, Xuân Thành đã chỉ đạo chuyển hướng kế hoạch kinh doanh kịp thời (từ gửi tiết kiệm ngân hàng sang đầu tư chứng khoán), dẫn đến kết quả tốt trong hoạt động tự doanh và giúp công ty có lãi quý II.